Tema Ayarları
Site Boyutu

Full Ekran

Kısa

Menü

Sabit

Değişen

Tema Renk Stilleri
Dolar : ₺ / Euro : ₺  

Müşteri Hizmetleri :

0506 477 7068

Bilgiler

  • Anasayfa
  • Emlak Komisyonculuğu Tanımı ve Emlakçı Hakları
blogimage
Emlak Komisyonculuğu Tanımı ve Emlakçı Hakları
30
Ara

EMLAK KOMİSYONCULUĞU Tanımı; Taşınmaz gayrimenkullerin alınması, satılması, kiraya verilmesi işlerde kişiler arasında aracılık işine denir. Emlak Müşavirliği Yasa Tasarısı yasalaşmadığı için şu anda emlakçılarımıza ait Haklar, Borçlar kanunundaki aşağıdaki ilgili maddelerce gerçekleşmektedir. TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası: 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt: 50 Sayfa: ÜÇÜNCÜ AYIRIM Simsarlık Sözleşmesi A- Tanımı ve şekli MADDE 520- Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkânının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması hâlinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir. Simsarlık sözleşmesine, kural olarak vekâlete ilişkin hükümler uygulanır. Taşınmazlar konusundaki simsarlık sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. B- Ücret I. Hak etme zamanı MADDE 521- Simsar, ancak yaptığı faaliyet sonucunda sözleşme kurulursa ücrete hak kazanır. Simsarın faaliyeti sonucunda kurulan sözleşme geciktirici koşula bağlanmışsa ücret, koşulun gerçekleşmesi hâlinde ödenir. Simsarlık sözleşmesinde simsarın yapacağı giderlerin kendisine ödeneceği kararlaştırılmışsa, simsarın faaliyeti sözleşmenin kurulmasıyla sonuçlanmamış olsa bile giderleri ödenir. II. Ücretin belirlenmesi MADDE 522- Ücret, belirlenmemişse tarifeye, tarife yoksa teamüle göre ödenir. III. Simsarın haklarını kaybetmesi MADDE 523- Simsar, üstlendiği borcuna aykırı davranarak diğer tarafın menfaatine hareket eder veya dürüstlük kurallarına aykırı olarak diğer taraftan ücret sözü alırsa, ücrete ve yaptığı giderlere ilişkin haklarını kaybeder. IV. Evlenme simsarlığı MADDE 524- Evlenme simsarlığından doğan ücret hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. V. Ücretten indirim MADDE 525- Sözleşmede aşırı bir ücret kararlaştırılmışsa, borçlunun istemi üzerine, bu ücret hâkim tarafından hakkaniyete uygun olarak indirilebilir. Kaynak: izeko